تاریخ: ۱۹:۲۶ :: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
رضایت زوجین از هم مهمترین عامل احساس رضایت داشتن فرزندان از زندگی است

کارشناس ارشد مشاوره رضایت زوجین از هم را مهمترین مسئله و موضوع عنوان نمود که باید در مبحث فرزند پروری ،مورد توجه قرار گیرد ، زیرا مهمترین عامل احساس رضایت داشتن فرزندان از زندگی می باشد.

بام میبد : سمیه ذوالفقاری کارشناس ارشد مشاوره در کارگاه فرزند پروری که با حضور بانوان ادارات در سالن آمفی تئاتر فرمانداری میبد برگزار شد ، سه مسئله را در مبحث فرزند پروری مهم دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه افزود : زن و شو هر در ابتدا و مهمتر از همه چیز باید بدانند ، چقدر از وجود یگدیگر راضی هستند ، زیرا هرچه از وجود هم رضایت بیشتری داشته باشند ، می توانند آن حس را به فرزند خود نیز منتقل نمایند.

وی گفت : مسئله دوم و مهم ، توافق بین زن و شوهر برای شیوه ها و ضوابط تربیت و فرزند پروری می باشد ، مسئله سوم نیز در ارتباط با وجود یک مرد در خانواده به عنوان همسر و پدر هست که تا چه اندازه می تواند برای خانواده اش وقت بگذارد.

کارشناس ارشد مشاوره ضمن ایراد صحبتهایی در مورد مسئله مهم رضایت زوجین از هم ، بیان کرد : تعارض ها مهمترین مسئله ای هستند که بین زوجین وجود دارد ، بعضی قابل حل هستند و بعضی قابل حل نیستند.

وی افزود : ۶۹ درصد تعارض ها حل شدنی نیستند به خاطر وجود چهار دلیل تفاوتهای شخصیتی ، تفاوتهای تربیتی ، تفاوتهای جنسیتی و نیز وجود یکسری ارزشها ، نیازها و باورها که هرکدام از ما داریم.

ذوالفقاری گفت : زوجین در ارتباط با این تفاوتها در اوایل زندگی به هم برجسب هایی را می زنند که در شان هیچکدام از آنها نیست و در ادامه زندگی با مدیریت یا با کم کردن تعارض ها کمی به نزدیک می شوند و یا اینکه بی خیال هم می شوند.

وی برای مدیریت تعارض ها،  دو روش مدیریتی برشمرد که یکی از آنها بحث و مشاجره و برجسب زدن هست و روش مدیریتی دیگر مصالحه کردن است.

کارشناس ارشد مشاوره در ادامه با برشمردن سه روش ارتباطی کلمات ، لحن و ربان گفت : ما با این سه روش اسبهای ارتباطی خود را که شامل تحقیر ، مسخره کردن ، سرزنش کردن همسر ، انتقاد از او و همچنین مقایسه کردن او با دیگران و قهر کردن می باشد ، مورد استفاده قرار می دهیم و این امر باعث می شود ، ما به بی تفاوتی از هم نزدیک شویم.

وی افزود : بی تفاوتی در قالب زبان بدن نیز ما را به طلاق عاطفی نزدیک می کند.

ذوالفقاری گفت : ما به جای شروع تند و خشن می توانیم نگرانی خود را نسبت به مسئله ای نشان ، نه اینکه به عصبی بودن متهم شویم ، به جای استفاده از اسبهای ارتباطی ، می توانیم بیان عاطفی را به کار بریم ، به جای بیان خاطرات بد گذشته می توانیم احساس خود را از آنچه به تازگی افتاده ، بیان کنیم و دلخوری خود را نشان دهیم و به جای بیان خواسته های خود باید به فرد مقابل خود بفهمانیم که چرا ناراحت شده ایم .

وی در پایان به رعایت نسبت پنج به یک اشاره کرد که در ارتباط با آن زن و شوهر هر کدام مسئولیت دارند به ازای هر خاطره بد ، پنج خاطره شیرین برای خود به وجود آورند تا به ترمیم رابطه خود کمک نمایند.