تاریخ: ۰:۱۸ :: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
راه اندازی گروه بازارچه هنر کارآفرینان در پیام رسان سروش

گروه بازارچه هنر کارآفرینان در پیام رسان سروش جهت عرضه محصولات کارآفرینی هنرمندان و کارآفرینان راه اندازی شد.

بام میبد : گروه هنر بازارچه هنر کارآفرینان به آدرس زیر در شبکه مجازی سروش راه اندازی شد:

https://www.sapp.ir/joingroup/kxVyan8rpJcHGYfZ4s7lQWdL

هنرمندان و کارآفرینان می توانند تصاویری از محصولات کارآفرینی خود را به این گروه ارسال نموده به معرفی خود بپردازند.

 گفتنی است سایت سایه فتو به آدرس http://sayehphoto.com نیز جهت ارائه محصولات کارآفرینی و معرفی مشاغل شما به زودی راه اندازی خواهد شد و  هنرمندان و کارآفرینان جهت عرضه محصولات خود می توانند در این سایت ثبت نام نمایند.

با پیوستن به گروه بازار هنر کارآفرینی در شبکه مجازی سروش ، توانمندیهای هنری و کارآفرینی خود را ارائه نموده به معرفی خود بپردازید .