1. مطالب منتشر شده در دسته ی "روبان دوزی"
خلاقیت های هنری / تصاویری زیبا از هنر روباندوزی

با تشکر از دوستان عزیر هنرمند و همراهی آنها با گروه هنرسرای کویر ، تصاویری زیبایی از هنر روباندوزی  در این جا ارائه می شود : تصاویر ارسالی از مهناز شکری مقدم  مدرس روباندوزی در فرهنگسرای میبد:

قالب خبری