1. مطالب منتشر شده در دسته ی "مشاغل"
کارآفرینی که مرکز توانبخشی سالمندان را دایر نمود

مریم کمالی اردکانی کار آفرینی است که مرکز توانبخشی سالمندان حبیب بن مظاهر را تاسیس نموده است.

فرشی با عنوان فرش سلامت / معرفی شغل زیلو بافی

از زیلو به عنوان فرش سلامت یاد شده است چون ذرات معلق در هوا تولید نمی کند و برای کسانی که بیماریهای تنفسی دارند فرش بسیار خوبی است. بام میبد : طاهره کشتکار مدیر موزه زیلوی میبد، در خصوص ویژگی های زیلو بیان داشت : از زیلو به عنوان فرش سلامت یاد شده است چون […]

فرشی به قدمت تاریخ /معرفی شغل زیلو بافی

زیلوی شهرستان میبد بعد از سالها فراموشی به زندگی مردم بازگشته و بافندگان زیادی بافت آن را پیشه خود نموده اند. بام میبد : زیلوی میبد ، فرشی به قدمت تاریخ ایران در سمینارها و همایش های مختلف معرفی شده و گامهای زیادی برای احیا این هنر صنعت برداشته شد ه است . ما در […]

معرفی شغل / کار بافی  از صنایع نساجی شهرستان میبد

 کار بافی یکی از صنایع نساجی شهرستان میبد است که زنان میبدی آن را به عنوان یک شغل در کنار خانه داری پیشه خود نموده اند . بام میبد : کار بافی یکی از صنایع نساجی شهرستان میبد است که در قدیم مردم به آن مشغول بوده اند . هم اکنون نیز این هنر با گذر […]

قالب خبری