گروه هنرسرای کویر / تصاویری زیبا از هنر آفرینی هنرمندان در زمینه های گوناگون

تصاویری زیبا و چشم نواز از هنرآفرینی هنرمندان گروه هنرسرای کویر  در این پست ارائه می شود . بام میبد : آنچه در این جا ارائه می شود تصاویری زیبا از هنر آفرینی هنرمندان در زمینه های  خطاطی ، معرق کاری ، منبت کاری و نقاشی که به گروه هنرسرای کویر ارسال شده است : […]

تصاویری زیبا و چشم نواز از هنرآفرینی هنرمندان گروه هنرسرای کویر  در این پست ارائه می شود .

بام میبد : آنچه در این جا ارائه می شود تصاویری زیبا از هنر آفرینی هنرمندان در زمینه های  خطاطی ، معرق کاری ، منبت کاری و نقاشی که به گروه هنرسرای کویر ارسال شده است :

 

تصویری زیبا و چشم نواز از هنر نقاشی با هنرآفرینی  آقای علی محمد صادقی 

 

تصاویری زیبا و چشم نواز از هنر خطاطی با هنر آفرینی خانم  زهرا فخارچی میبدی 

 

تصاویری زیبا و چشم نواز از هنر معرق چوب و طراحی و نقاشی بر روی شیشه و مشبک مس با هنرمندی خانم نیره حسن زاده 

 

تصویری زیبا و چشم نواز از هنر منبت کاری با هنرمندی آقای ستار ستاری فر

 

منبع :