گروه: تصاویر
تاریخ: ۸:۱۰ :: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
تصاویری از نشست بررسی مسائل صنف میوه و تره بارمیبد

بام میبد : نشست بررسی مسائل صنف میوه و تره بار میبد با موضوع لزوم رعایت سد معبر و ساماندهی دست فروشان برگزار شد.

بام میبد : نشست بررسی مسائل صنف میوه و تره بار میبد با موضوع لزوم رعایت سد معبر و ساماندهی دست فروشان برگزار شد.