گروه: تصاویر
تاریخ: ۸:۵۵ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
تامین حدود ۱۰۰ سایت الگویی گیاهان دارویی در شهرک صنعتی جهان آباد میبد/تصاویر

بام میبد : در چشم انداز آینده کاشت گیاهان در شهرک صنعتی جهان آباد میبد تامین حدود ۱۰۰ سایت الگویی گیاهان دارویی برای کاشت توسط بانوان خانه دار در منازل با صرف هزینه های ناچیز و نیز استفاده در سطح استان پیش بینی شده است.

بام میبد : در چشم انداز آینده کاشت گیاهان در شهرک صنعتی جهان آباد میبد تامین حدود ۱۰۰ سایت الگویی گیاهان دارویی برای کاشت توسط بانوان خانه دار در منازل با صرف هزینه های ناچیز و نیز استفاده در سطح استان پیش بینی شده است.