تاریخ: ۷:۵۴ :: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
استفاده از ظرفيت كانون های فرهنگی و اجتماعی/از ظرفيت كانون های فرهنگی و اجتماعی در حوزۀ اشتغال بانوان استفاده شود.

رقيه كرمانيان مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری در اين نشست بر استفاده از ظرفيت كانون های فرهنگی و اجتماعی در حوزۀ اشتغال بانوان تأكيد و دربارۀ طرح های پژوهشی و اجرايی در زمينۀ اشتغال بانوان نكاتی بيان كرد. به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان ؛رقيه كرمانيان مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری در […]

رقيه كرمانيان مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری در اين نشست بر استفاده از ظرفيت كانون های فرهنگی و اجتماعی در حوزۀ اشتغال بانوان تأكيد و دربارۀ طرح های پژوهشی و اجرايی در زمينۀ اشتغال بانوان نكاتی بيان كرد.

5334014_570

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان ؛رقيه كرمانيان مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری در اين نشست بر استفاده از ظرفيت كانون های فرهنگی و اجتماعی در حوزۀ اشتغال بانوان تأكيد و دربارۀ طرح های پژوهشی و اجرايی در زمينۀ اشتغال بانوان نكاتی بيان كرد.

كرمانيان از حضور انجمن بانوان كارآفرين تهران در يزد خبر داد و گفت: هدف از اين حضور بهره مندي از تجربيات كارآفرينان است كه با برگزاری كارگاه آموزشی همراه خواهد بود.

وی همچنين به برگزاري همايش تجليل از مادران نمونۀ استان در آينده ای نزديك اشاره كرد و از مشاوران فرمانداران و مديران عامل كانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان خواست برای تعيين شاخص های مادر نمونه هم انديشي كنند.

كرمانيان بيان كرد: استانداری يزد برای اشتغال بانوان و توانمندسازی آنها اتاق فكر تشكيل داده و شايسته است شهرستان ها نيز برای بهره مندی از ديدگاه صاحب نظران و ارتقای وضع اشتغال بانوان شهرستان خود تكاپو كنند.

مديركل دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری يزد در پايان سخنان خود طرح فعال كردن تشكلهای اجتماعی براي بانوان و به عهده گيری هدايت آنها توسط كانون هاي فرهنگی و اجتماعی را خوب ارزيابی كرد.

در اين جلسه مديران زن كانون های فرهنگی و اجتماعی استان و مشاوران فرمانداران طرح های پيشنهادی خود دربارۀ ارتقای وضع اشتغال بانوان و توانمندسازی آنها را بيان كردند و دربارۀ تجربۀ تعاونی هاي هميار بانوان، فعال كردن تشكلهای اجتماعی برای بانوان، اختصاص فضايی برای شبكه سازی تشكل های اجتماعی حوزۀ بانوان و ايجاد بازارچه های خوداشتغالی در شهرستان ها تبادل نظر كردند.

در نشست دفتر امور بانوان و خانوادۀ استانداری يزد با مشاوران فرمانداران در امور بانوان و خانواده و مديران كانون های فرهنگی و اجتماعي حوزۀ بانوان دربارۀ طرح هاي خوداشتغالی و توانمندسازی زنان و فعال كردن كانون های فرهنگی اجتماعی بانوان در سطح استان هم انديشی شد.