آموزش تصویری  یک مدل مانتو

سادات ابراهیم زاده طراح و کارشناس طراحی     منبع : telegram.me/arshive_sadatmod – سادات ابراهیم زاده کارشناس طرح ، طراح لباس و مدرس دانشگاه

1900_290

سادات ابراهیم زاده طراح و کارشناس طراحی

 

 

photo_2016-10-17_10-01-36

photo_2016-10-17_10-01-44

photo_2016-10-17_10-01-49

photo_2016-10-17_10-01-52

photo_2016-10-17_10-01-55

photo_2016-10-17_10-01-59

photo_2016-10-17_10-02-03

photo_2016-10-17_10-02-07

photo_2016-10-17_10-02-11

photo_2016-10-17_10-02-14

photo_2016-10-17_10-02-20

منبع : telegram.me/arshive_sadatmod – سادات ابراهیم زاده کارشناس طرح ، طراح لباس و مدرس دانشگاه