تاریخ: ۸:۳۹ :: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
روزشمار محرم / شنبه چهارم محرم الحرام سال ۶۱ هجري

   محمدرضا جانب اللهی         فیروزآبادی ملا محمد حسين تهراني در«وسيله النجاه» می نویسد : ابن زياد ملعون روز چهارم محرم مردم را در مسجد كوفه جمع نمود و بر منبر رفت و چنین سخنرانی کرد : اي مردم! شما آل ابي سفيان را آزمايش كرده و مي دانيدكه آنها بدان گونه […]

1221

   محمدرضا جانب اللهی

        فیروزآبادی

ملا محمد حسين تهراني در«وسيله النجاه» می نویسد : ابن زياد ملعون روز چهارم محرم مردم را در مسجد كوفه جمع نمود و بر منبر رفت و چنین سخنرانی کرد :
اي مردم! شما آل ابي سفيان را آزمايش كرده و مي دانيدكه آنها بدان گونه اند كه شما مي خواهيد.اينك يزيد مردي نيكو سيرت و پسنديده روش است و با رعيّت خوشرفتاري مي كند و حقوق آنهارا مي دهد و راهها در دوران او امن شده همانطور كه درزمان پدرش معاويه هم چنين بود.
پسرش يزيد هم بعد از پدر، بندگان را گرامي مي دارد و آنها را از مال توانگر مي كند و محترم مي شمارد و صد در صد به حقوق شما افزوده است و به من دستور داده كه باز بيشتركنم و شما را به جنگ دشمنش حسين(ع) بفرستم. ازاو بشنويد و اطاعت كنيد.

art399

از منبر پايين آمد و براى مردم شام عطایائى مقرر کرد و عطاياي فراوانی نیز به مردم داد و آنها را به ياري عمرسعد به جنگ امام حسين (ع) فرستاد و دستور داد تا در تمام شهر ندا کنند که مردم براى حرکت آماده باشند، و خود و همراهانش به سوى نخیله حرکت کرد و حصین بن نمیر و حجار بن ابجر و شبث بن ربعى و شمر بن ذى الجوشن را به کربلا گسیل داشت تا عمربن سعد را در جنگ با حسین (ع) کمک نمایند.
پس از اعزام عمربن سعد به کربلا، شمربن ذى الجوشن اولین فردى بود که با چهار هزار نفر سپاهى آزموده براى جنگ با امام حسین (ع) اعلام آمادگى کرد و بعد یزیدبن رکاب کلبى با دو هزار نفر و حصین بن نمیر با چهار هزار نفر به طوري كه (تاششم محرم) بيست هزا نفر نزد عمر سعد جمع آمد.

منابع و مناخذ :
قصه كربلا
تاريخ طبري ۵/۴۰۹
الملهوف ۳۵
الامام حسين و اصحابه ۱۹۸
كشف الغمه ۲/۴۷
مقتل الحسين (ع) مقرم ۱۹۳
وقايع الايام خياباني ۱۷۱
بحارالانوار ۴۴/۳۸۳ و ۷۵/۱۱۶ به نقل از تحف العقول