تاریخ: ۹:۴۵ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
برگزاری کارگاه توجیهی تکمیل فرمهای ارزشیابی عملکرد توسط روسای ادارات شهرستان میبد

کارگاه توجیهی تکمیل فرمهای ارزشیابی عملکرد توسط روسای ادارات شهرستان میبد با حضور رضائیان کارشناس بازرسی استانداری یزد در سالن اجتماعات فرمانداری میبد برگزار شد.

بام میبد : در این کارگاه آموزشی با حضور روسای ادارات که به منظور توجیه و تبیین فرایند تکمیل فرمهای ارزشیابی عملکرد توسط آنها صورت گرفت ، در ابتدا فرماندار میبد توضیحاتی را در خصوص نقش ارزشیابی عملکرد ادارات در تحقق برنامه های عملیاتی ارائه نمود.

سپس رضائیان کارشناس بازرسی استانداری یزد ، به بیان روند تکمیل فرمهای ارزشیابی  با استفاده از  پاورپوینتی که جهت تبیین این فرآیند و رفع ابهامات آن ، تهیه شده بود ، پرداخت.

وی هدف از کارگاه آموزشی را تسهیل فرآیند ارزشیابی روسای ادارات، هدفمند نمودن فعالیتها و اقدامات روسای ادارات در طول سال  و کمک به تحقق چشم اندازهای ادارات کل برشمرد.

کارشناس بازرسی استانداری یزد ، ارزشیابی عملکرد را ، یکی از زیر نظام های مدیریت عملکرد خواند که به منظور سنجش و ارزش گذاری سالانه عملکرد افراد با استفاده از روش ها و ابزارهای لازم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد میزان تحقق برنامه های مورد توافق بین ارزشیابی شونده و مقام مسئول که فرماندار هر شهرستان می باشد،  انجام می گیرد.

گفتنی است ، فرماندار هر شهرستان در طول سال بر انجام و پیگیری برنامه های شاخص و عملیاتی ادارات که با تکمیل فرمهای ارزشیابی مشخص شده اند ، نظارت دارد و در پایان سال نیز به عملکرد ها و برنامه های شاخص و عملیاتی ادارات نمره ارزشیابی می دهد و این نمرات را برای بازرسی استانداری ارسال می نماید .

ارزشیابی انجام شده نیز در اختیار بازرسی هر اداره ای گذاشته می شود.