تاریخ: ۹:۰۸ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
بررسی و موافقت با وامهای درخواستی در حوزه اشتغالزایی در نشست شورای اشتغال میبد

وامهای درخواستی در حوزه اشتغالزایی در نشست شورای اشتغال در محل فرمانداری مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

بام میبد : در این نشست با حضور فرماندار میبد و روسای ادارات ضمن اشاره به لزوم بررسی شرایط و چگونگی درخواست و پرداخت تسهیلات و تبیین آن برای مردم ، درخواستهای تسهیلات در حوزه های صنایع دستی ، میراث فرهنگی ، پرورش دام ، پرورش ماهیان زینتی ، اشتغال زایی روستایی و … مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.