تاریخ: ۲۰:۱۶ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
استقبال دانش آموزان دبستان مهر ایران زمین میبد از معلمانشان با در دست داشتن شاخه گلی از مهر

صبح امروز دانش آموزان دبستان مهر ایران زمین در میبد به پاس قدردانی از معلمان خود ، با به دست گرفتن شاخه گلی از مهر ، به استقبال آنها رفتند.

بام میبد : امروز دانش آموزان مهر ایران زمین در میبد ، با در دست داشتن شاخه هایی از گل های خوشبو به استقبال معلمین خود که نهال دانش را در وجود دانش آموزان خود می کارند و آن را با قطره هایی از محبت و دلسوزی خود آبیاری می کنند، رفتند تا به آنها بگویند ، دوستتان داریم و می خواهیم با درس خواندن خود شرمنده زحمات شما نباشیم.

باید هم گفت ، بهترین هدیه برای یک معلم درس خواندن توسط دانش آموزان و جواب پس دادن در مکتب آنها است ، معلم گل وجودش از درس پس دادن دانش آموز می شکفد و می خواهد هر آنچه را می داند نثار دانش آموزش کند ، شیرینی که کام او را شیرین می کند ، کسب نمرات عالی توسط دانش آموزش می باشد.

گفتنی است ، قرار دادن کتابهایی از استاد شهید مرتضی مطهری در معرض دید دانش آموزان برای آشنایی آنها با وی که روز شهادتش روز معلم نامگذاری شده ، از برنامه های امروز دبستان قرآنی مهر ایران زمین بود .