تاریخ: ۱۹:۳۳ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۴
حضورگسترده دانش آموزان ميبدي در آزمون نهمين المپياد علوم و فناوري نانو در پژوهش سراي رشيقي

آزمون نهمين المپياد علوم و فناوري نانو با حضور دانش آموزان شهرستان اردكان و ميبد درحوزه پژوهش سراي رشيقي شهرستان ميبد برگزار شد.

بام میبد : به نقل از  روابط عمومي مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ميبد دانش آموزان ميبد و اردكان با شركت در آزمون نهمين المپياد علوم و فناوري نانو در پژوهش سراي رشيقي شهرستان ميبد و با حضور ناظركشوري با دانش آموزان ۱۲۸ شهرديگر كشور به رقابت علمي پرداختند.

شايان ذكر است كه پژوهش سراي رشيقي شهرستان ميبد در دو شاخص آموزش و برگزاري المپياد علوم و فناوري نانو دو رتبه برتر كشوري را به خود اختصاص داده است.