تاریخ: ۳:۵۸ :: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
شرکت بانوان مسکن مهر میبد  در کلاس آموزش عرق گیری از گیاهان دارویی

بانوان پایگاه مقاومت بسیج حجاب در مسکن مهر در دوره کلاس آموزش عرق گیری از گیاهان دارویی که توسط جهاد کشاورزی میبد برگزار شد ، شرکت نمودند.

بام میبد : در این دوره آموزشی که با حضور تعداد ۲۰ نفر از بانوان پایگاه مقاومت بسیج حجاب از پایگاه های تحت نظارت حوزه مقاومت بسیج خدیجه الکبری میبد صورت گرفت ، بانوان با مراحل عرق گیری به صورت عملی توسط سمیه اسماعیلی کیا  کارشناس مسئول ترویج جهاد کشورزی میبد آشنا شدند.

همچنین مباحثی نیز به صورت تئوری با  صحبتهای مصطفی زارع کارشناس ارشد بخش تحقیقات جنگل ، مرتع  و گیاهان دارویی مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد برای آنها ارائه گردید.