گروه: تصاویر
تاریخ: ۱۱:۴۱ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
بازدید مسئولین کشوری و استانی ازمرکز تحقیقات ژنتیک میبد

بام میبد : مسئولین سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی کشور و نیز مسئولین بهزیستی استان و شهرستان میبد ار این شهرستان با هدف آشنایی با روند کار مرکزتحقیقات ژنتیک این شهرستان و اطلاع از مشکلات آن و نیاز هایی که دارد ، ار این مرکز بازدید کردند.

بام میبد : مسئولین سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی کشور و نیز مسئولین بهزیستی استان و شهرستان میبد ار این شهرستان با هدف آشنایی با روند کار مرکزتحقیقات ژنتیک این شهرستان و اطلاع از مشکلات آن و نیاز هایی که دارد ، ار این مرکز بازدید کردند.