تاریخ: ۱:۴۲ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
ادای احترام به سالمندان در مرکز توانبخشی حبیب بن مظاهرمیبد

هیئت های قمر بنی هاشم و رقیه خاتون بشنیغان میبد با رفتن به مرکز توانبخشی حبیب بن مظاهر این شهرستان نسبت به بانوان سالمند این مرکز ادای احترام کردند.

بام میبد :هیئت های قمر بنی هاشم و رقیه خاتون بشنیغان میبد با رفتن به مرکز توانبخشی حبیب بن مظاهر این شهرستان نسبت به بانوان سالمند این مرکز ادای احترام کردند.

بانوان دراین مرکز ساعت هایی از روز را در کنارهم همراه با انجام کارهای هنری ،خواندن دعا و قرآن و نیز فراگیری آموزش هایی برای سالم زیستن در ایام سالمندی می گذرانند.

دراین برنامه مجلس بزمی برای بانوان با نواختن آلات موسیقی سنتی و خواندن آواز توسط گروه موسیقی فریاد برپا شد ، همچنین شاخه هایی از گل توسط دانش آموزان به بانوان اهدا گردید.